Protiprúdový chladič GSK.9

Technické špecifikácie:

Chladiaci výkon: cca 500-1000kg/h
Rozmery: 900x900x1917mm
Rotačný ventil: 0,2kW
Výtlačný systém: pneumatický

Protiprúdový chladič GSK.15

Technické špecifikácie:

Chladiaci výkon: cca 3000-5000kg/h
Rozmery: 1800 x 2200 x 2950 mm
Rotačný ventil: 0,2kW
Výtlačný systém: pneumatický

Všeobecný popis protiprúdového chladiča


prevedenie:

  1. Konštrukcia radiátora z 3mm hrubej plechovej konštrukcie
  2. Základný rám z profilovej rúry z masívnej ocele, zváraná konštrukcia
  3. Pneumatický vypúšťací systém v sedlovom dizajne, aby sa zabránilo premosteniu špecifickému pre produkt, dobré prúdenie vzduchu a úplné vyprázdnenie zvyškov
  4. Priehľadný údržbový poklop pre ľahký prístup do chladiacej miestnosti
  5. 3ks nastaviteľné snímače hladiny Min, Max a ochrana proti preplneniu
  6. Komôrkové koleso stavidlo z nehrdzavejúcej ocele so spriahnutým prevodovým motorom 0,75 kW
  7. Nastaviteľná klapka ovládania vzduchu s manuálnym nastavením (štandard), automatické nastavenie je k dispozícii ako voliteľná výbava
  8. Prípojka odpadového vzduchu s obdĺžnikovým prierezom na bočnej strane strechy chladiča

Všeobecný funkčný popis protiprúdového chladiča:

Všetky naše chladiče sú založené na:

1) Pneumaticky ovládaný výsypný systém s polohovými snímačmi pre kontrolu výsypu
2) Chladiaca miestnosť pre granule alebo granulátové výrobky so štvorcovým prierezom, celoplošným vypúšťacím systémom
3) 3ks snímačov hladiny namontovaných na dvierkach radiátora
4) Elektronický snímač teploty 4…20 mA na monitorovanie teploty bez vyhodnocovania (spracovanie signálu sa vykonáva riadením na mieste)
5) Postrekovací systém dostupný ako voliteľná výbava
6) Rotačný ventil na streche chladiča s priamo spojeným prevodovým motorom

Odpruženie odpruženej podlahy pôsobí celoplošne a zabraňuje tak premosteniu a zabezpečuje rovnomerné vyprázdňovanie chladiča.

Konštrukcia sedla má za následok geometriu výboja, ktorá sa vyznačuje

  • dobré prúdenie vzduchu s optimalizovaným chladiacim účinkom a
  • dobrá tesnosť voči granulám a podobným výrobkom s podobnými vlastnosťami

Výstupný vzduchový otvor na strane strechy chladiča obsahuje manuálne nastaviteľnú aretačnú skrutku na úpravu prietoku vzduchu.

Toto hrdlo odpadového vzduchu sa používa na pripojenie chladiaceho vzduchu, ktorý sa má zabezpečiť na mieste.

Toto pripojenie odpadového vzduchu sa zvyčajne používa v kombinácii s ďalším systémom odpadového vzduchu, ktorý pozostáva z ventilátora, cyklónu ako predodlučovača s rotačným ventilom a v prípade potreby aj následného filtračného systému.

Zodpovedný systémový plánovač je zodpovedný za správny návrh systému.

Nasledujúce platí ako nezáväzná smerná hodnota pre potrebu vzduchu:

Potreba vzduchu:
2000 m³/h chladiaceho vzduchu s okolitou teplotou< 20°C na tonu chladeného tovaru/hodinu pri vstupnej teplote produktu cca 80°C.

Odchýlky môžu nastať v závislosti od letných/zimných podmienok okolia a teploty na vstupe produktu a musia sa brať do úvahy samostatne.

Chladič sa plní zhora cez otočný ventil. Prítomnosť komorového uzáveru kolesa je nevyhnutná pre chladiacu prevádzku, pretože len to môže brániť prívodu vonkajšieho vzduchu.

Takto vložené pelety plnia chladiaci priestor, kým sa nedosiahne 2. snímač úrovne naplnenia.

Počas celej doby plnenia je cez hrúbku vrstvy produktu odspodu cez výstup chladiča nasávaný okolitý vzduch a chladený tovar je ochladzovaný na teplotu okolia.

Ak je chladič inštalovaný v uzavretej miestnosti, zaistite dostatočný prívod čerstvého vzduchu zvonku, aby nedochádzalo k podtlaku v budove!

Výstupná teplota chladeného tovaru by nemala byť o viac ako 5°C vyššia ako teplota okolia, aby bola zabezpečená dostatočná stabilita a pevnosť konečného produktu.

Príliš vysoká výstupná teplota chladeného tovaru môže viesť k nestabilite a rozkladu produktu v dôsledku opäť absorbovaného kondenzátu!

Doba chladenia závisí od nastavenej vzdialenosti medzi snímačom 1. a 2. úrovne.

Prevádzkovú vzdialenosť môže operátor ľubovoľne zvoliť v rámci stanovených limitov.

Väčšia vzdialenosť znamená: dlhší čas zotrvania = lepší výsledok chladenia

Kratšia vzdialenosť znamená: kratší čas zotrvania = horší výsledok chladenia

Spínacia vzdialenosť by mala byť vždy zvolená tak, aby výsledok chladenia bol dostatočný v rámci vyššie popísaných limitov a zároveň bol dostatočný čas na ochladenie tovaru.

Príliš veľké spínacie vzdialenosti vedú k preplneniu chladiča, zvyšuje sa systémový odpor pripojeného vzduchového systému, znižuje sa chladiaci výkon, je nutné zastaviť čerpané agregáty.

Pre správne chladenie stačí v priemere spínacia vzdialenosť medzi snímačmi cca 30-50cm. V prípade zámerne vyššej náplne musí byť pripojovací ventilátor dimenzovaný na vyšší sací výkon.

K priehľadnému kontrolnému otvoru sú pripevnené 3 hladinové snímače namontované na nastavovacej koľajnici.

Funkcia snímača 2. úrovne:
„Štart“ vypúšťania chladiča

Funkcia snímača 1. úrovne:
„Zastavte“ vypúšťanie chladiča

Funkcia snímača 3. úrovne:
„Ochrana proti preplneniu“ na ochranu chladiča