Protiproudní chladič GSK. 9

Technické údaje:

Kravská síla: cca 500-1000kg/h
Rozměry: 900x900x1917mm
Blokování buněčného kola: 0,2 kW
Systém vypouštění: Pneumatické

Protiproudní chladič GSK. 15

Technické údaje:

Kravská síla: cca 3000-5000 kg/h
Rozměry: 1800x2200x2950mm
Blokování buněčného kola: 0,2 kW
Systém vypouštění: Pneumatické

Obecný popis protiproudného chladiče


Spuštění:

  1. Konstrukce radiátoru z tlusté plechové konstrukce 3mm
  2. Základový rám zhotovený z odzbrojovací trubice v tuhé oceli, svařovaná konstrukce
  3. pneumatický vypouštěcí systém v sedlové konstrukci, aby se předešlo vytvoření mostu pro jednotlivé výrobky, dobrý průtok vzduchu a úplné zbytkové vyprazdňování
  4. Transparentní udržování otevření pro snadný přístup k chlazení
  5. 3PC nastavitelné senzory min, Max a ochrana přeplnění
  6. Blokování buněčného kola v nerezavějící oceli s připojeným motorem 0,75 kW
  7. Nastavitelná klapka na regulaci klimatizace s ručním seřizením (standardně), Automatická úprava dostupná jako možnost
  8. Připojení výfukového vzduchu s obdélníkovým průřezem na boku střechy chladiče

Obecný popis funkcí pro chladič proudu:

Všechny naše chlady jsou založeny na:

1) systém vypouštění je pneumaticky provozován s čidly polohy pro řízení vypouštění
2) chladicí místnost pro granulí nebo granulí podobné výrobky s čtvercovým průřezem, celopovrchový systém vypouštění
3) senzory na úrovni 3ks namontované na dveřích chladiče
4) Elektronický teplotní senzor 4… 20mA pro sledování teploty bez vyhodnocení (zpracování signálu je prováděno na místě)
5) protipožární systém volitelně dostupný
6) otočný zámek na střeše radiátoru s motorem s přímým napojením

Výboj z houpací podlahy plně funguje na povrchu a zabraňuje tak tvorbě mostu a zajišťuje stejnoměrné ochlazování.

Konstrukce sedla má za následek geometrii vypouštění, která je charakterizována

  • Dobré zaplavení vzduchu s optimalizovaným chladicím účinkem a
  • Dobrá těsnost proti granulí a podobným produktům s podobnými vlastnostmi

Hubice na odsávání vzduchu, která je uspořádána na boční straně střechy, obsahuje ručně nastavitelné nastavení přichyhovacího šroubu pro korekci průtoku vzduchu.

Tento výfukový port se používá k připojení na stránce přívod chladicího vzduchu.

Obvykle se toto připojení výfukových plynů používá v kombinaci s dalším systémem výfukového vzduchu, který se skládá z ventilátoru, cyklonu jako předseparátoru m. rotační ventil a v případě potřeby případně následný filtrační systém.

Za správnou konstrukci systému odpovídá odpovědný Plánovač závodu.

Nezávazná směrnice pro provádění požadavků na leteckou poptávku je:

Poptávka po vzduchu:
2000m3/h chladicí vzduch s teplotou okolí <20 °c za tunu chladicího zboží/hod při teplotě vstupu produktu cca 80 °c.

V závislosti na okolních podmínkách letního/zimního stavu a na vstupní teplotě výrobku se mohou vyskytnout odchylky a musí být zohledněny odděleně.

K naplnění radiátoru dochází shora pomocí zámku buněčného kolečka. Přítomnost rotačního ventilu je nezbytná pro chladicí provoz, protože to samo o sobě může zabránit přívodu vnějšího vzduchu.

Takto zadané pelety naplní chladicí komoru tak dlouho, dokud není dosažen senzor 2.

Během celé doby plnění je okolní vzduch vytažen skrz tloušťku produktové vrstvy a chladicí materiál je ochlazen na okolní teplotu.

Při instalaci chladiče na dveře je třeba dbát na to, aby byl zajištěn dostatečný přívod čerstvého vzduchu zvenku, aby se předešlo vakuu v budově!

Výstupní teplota chlazeného materiálu by neměla překročit 5 °C nad okolní teplotu, aby byla zajištěna dostatečná stabilita a pevnost konečného výrobku.

Příliš vysoká výstupní teplota chlazeného materiálu může vést k nestabilitě a k rozpadu produktu vlivem reabsorbované kondenzátu!

Doba chlazení závisí na nastavené vzdálenosti mezi 1 a 2 úrovněmi senzorů.

Spínací odstup je volně volitelný pro obsluhu v rámci definovaných mezí.

Větší vzdálenost znamená: delší doba prodchnutí = lepší výsledek chlazení

Kratší vzdálenost znamená: kratší doba prodlevy = horší výsledek chlazení

Spínací dráha se zvolí v principu tak, aby dostatečný výsledek chlazení vedl v rámci výše popsaných mezí s dostatečnou dobou realizace chladicího materiálu.

Příliš velká Spínací vzdálenost vede k přeplnění chladiče, zvyšuje se odolnost systému připojeného vzduchu, snižuje se kapacita chlazení, jednotky, které mají být transporty, musí být zastaveny.

V průměru je pro správné chlazení dostačující Spínací vzdálenost mezi senzory cca 30-50cm. S vědomě vyšším plněním musí být ventilátor připojení dimensován pomocí vyššího sacího výkonu.

Snímače úrovně 3PC připojené k průhlednému otvoru pro inspekci jsou namontovány na seřizovací kolejnici.

Funkce snímače 2úrovně:
„Start“ chladiče

Funkce 1úrovňovéhosenzoru:
„Stop“ chladiče

Funkce „3. naplnění“ senzoru:
„Ochrana proti přeplnění“ pro ochranu chladiče