HYPERTHERM 750 – Hygienické spracovanie peliet z biomasy pre bezpečné ďalšie použitie

Dezinfekčný prostriedok Hypertherm 750 je nový produkt, ktorý vám ponúka riešenie na dosiahnutie súladu s nariadením ES 1069/2009 a nariadením EÚ EÚ 142/2011.
Podľa nej musia byť produkty získané zo spracovaného hnoja podrobené tepelnému spracovaniu pri minimálnej teplote 70 °C po dobu minimálne 60 minút, aby boli spoľahlivo zbavené choroboplodných zárodkov.
Hygienický prípravok Hypertherm 750

Technické špecifikácie:

Typ: Hypertherm 750
Priepustnosť: cca 750-900kg/h peliet
Vypúšťanie nižšie: slimačie dno
Pripojená záťaž: 0,75 kW
Vypúšťanie vyššie: 0,75 kW
Vykurovací výkon: približne 2500 wattov
Snímače teploty: 2 kusy na komoru
Hladinové senzory: 2 kusy na komoru
Kontrolné otvory: 1 kus na komoru

Stiahnite si rozmerový list.pdf

výhod

Účinná neutralizácia choroboplodných zárodkov dodržiavaním nariadení ES + EÚ (> 60 min pri 70 °C)

  • Dávková prevádzka umožňuje 100% sledovateľnosť šarží
  • Umožňuje export peliet do celej EÚ
  • Dá sa ideálne kombinovať s naším peletovacím systémom
  • Nízke prevádzkové náklady vďaka efektívnemu riadeniu procesov

princíp fungovania

Pelety sa plnia do dvoch komôr (kapacita 750-900 kg/h). Po krátkej zahrievacej fáze sa pelety dezinfikujú v dávkovom režime. Horúce pelety vychádzajúce z lisu na pelety sú umiestnené v hornej komore dezinfekcie. Ak je horná komora plná, úplne sa vyprázdni do spodnej komory. Zatiaľ čo sa horná komora opäť plní peletami, v spodnej komore prebieha definovaná hygienizácia.
Neustále monitorovanie procesu zabezpečuje, že teplota jadra peliet je minimálne 70 °C
držal hodinu.