Hlavná činnosť


spoločnosti „SCHERER ENGINEERING GmbH“.
je plánovanie, projektovanie a výstavba kompletných technologických zariadení, ako aj realizácia „Performance Engineering“ pre existujúce technologické zariadenia s cieľom trvalo udržateľného zlepšenia efektívnosti a zvýšenia súčasnej priepustnosti.

Vytvárame komplexné celkové koncepcie pre váš obchodný projekt, ako aj vývoj a návrhy jednotlivých komponentov na výrobu vysokokvalitných výrobkov.

Sme vaším technologickým partnerom pre návrh a vývoj, konštrukciu a montáž zariadení a jednotlivých komponentov pre Technológiu výroby zmesových krmív, priemysel materiálov na báze dreva, využitie biomasy, zušľachťovanie zvyškov z chovov hospodárskych zvierat a individuálne riešenia šité priamo na mieru potrebám našich zákazníkov.


„STRIHACIE SYSTÉMY“
a jednotlivé komponenty sú preto presne prispôsobené želaniam našich zákazníkov. Sú preukázateľne ekonomicky efektívne, všestranne spoľahlivé a prispôsobené neustále sa meniacim potrebám trhu.

Modulárna konštrukcia zariadenia:

Od malého závodu až po veľký priemyselný závod.

Svojimi koncepciami a jasnými, prehľadnými štruktúrami „
SCHERER ENGINEERING

GmbH“
zabezpečuje vysoký stupeň užívateľskej prívetivosti a najlepšiu možnú účinnosť hotových technologických zariadení.

Naše zariadenia sa vyznačujú vysokou hospodárnosťou efektívnej a energeticky úspornej technológie a dlhoročnou spoľahlivosťou.

Naše systémy sú modulárne navrhnuté podľa želaní a požiadaviek zákazníka a umožňujú tak rýchle prispôsobenie individuálnym potrebám.