Sme mladá, majiteľmi riadená, moderná spoločnosť vyrábajúca stroje a zariadenia.

Ťažisko našej spoločnosti spočíva vo vývoji procesov a strojov na využitie a premenu biogénnych odpadových materiálov na kvalitné náhradné palivá.

Náš tím tvoria vybraní kooperační partneri s dlhoročnými skúsenosťami v tomto segmente trhu.

Zlúčením a spojením vysokokvalifikovaných technikov a inžinierov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v oblasti recyklácie zvyškov, spájame know-how a kompetencie, aby sme ich mohli koncentrovane sprístupniť našim zákazníkom.

Ako nezávislý systémový plánovač sa snažíme integrovať zákazníkov do plánovacích procesov s cieľom vyvinúť a implementovať na značke nezávislé a ekonomické riešenia založené na potrebách.

Na začiatku vášho plánovacieho projektu vždy vykonáme podrobnú analýzu vašej situácie, vašich cieľov a prianí. Tieto informácie starostlivo vyhodnocujeme pomocou najnovších technológií. Na základe toho vám predkladáme individuálny koncept systému.
Takto vyvíjame konfigurácie systému založené na potrebách, pomocou ktorých môžete dosiahnuť svoje ciele

Pre nás sú naše štandardy kvality najvyššou prioritou našej spoločnosti. Len tak sa môžeme stotožniť s každým produktom a každou službou.