SCHERER ENGINEERING plánuje a stavia kontajnerové peletovacie zariadenia na recykláciu biogénneho odpadu, ako sú zvyšky dreva, fermentačné zvyšky, splaškové kaly, sušený kurací hnoj atď.

Modulárna konštrukcia zaisťuje optimálne prispôsobenie sa špecifickým podmienkam zákazníka rôznych kapacít systému.

Výkonnostné spektrum sa pohybuje od 250kg/h do cca 2000kg/h!

výhody:

 1. modulárna rozšíriteľná koncepcia prostredníctvom konštrukcie kontajnera
 2. úplná kontrola nákladov a transparentnosť prostredníctvom dodávky závodu na kľúč pripravený na použitie
 3. zjednodušený proces schvaľovania, z ktorých niektoré nevyžadujú schválenie
 4. Nezávislé na mieste
 5. zjednodušený leasing
Príklad: kontajnerové peletovanie na biogénny odpad

Štandardný systém v podstate pozostáva z nasledujúcich základných komponentov:

1. Problematika surovín
2. vypúšťacie poschodie
3. Slimák jedlý
4. Brúsenie
5. Peletovanie

6. Sanitácia
7. Chladenie
8. Náplň BIG BAG
9. Doprava cez Z dopravníkový systém
10. Kontrola rastlín
11. 40` námorný kontajner

Kontajnerový peletovací systém 1,0-2,0 tony/h

Náčrt projektu:

Pre prístupnosť používame špeciálny kontajner s celkovou šírkou 3000 mm. Ide o maximálnu šírku, ktorú možno prepravovať na verejných komunikáciách bez špeciálnych povolení. Kontajner je navrhnutý s veľkými krídlovými dverami na prednej a dlhej strane pre zvýšenie dostupnosti pre servis, opravy, obsluhu a čistenie.

Použitie: Použitie na peletovanie biomasy s priemerom peliet 6mm, 8mm alebo podľa požiadaviek zákazníka

Systém pracuje výhradne so suchým vstupným materiálom s max. 15 % H20

Technické špecifikácie:
Výkon: 1,0-2,0 tony/h (v závislosti od materiálu)
Celkový príkon: 275kW
Vstupná vlhkosť materiálu: 15%
Rozmery dĺžka x šírka x výška: cca 13,5m x 3,0m x 2,89m

Musí byť pripojený:

 • elektrické vedenie
 • zásobovanie surovinami
 • odstraňovanie peliet

Výhody tohto systému sú:

 • mobilitu
 • väčšinou bez schválenia, pretože nie je potrebná žiadna pevná inštalácia
 • rýchlejšia a jednoduchšia montáž a demontáž

Systém plne zmontovaný vrát. elektrické ovládanie

rozmerový list
Prospektová nádoba na výrobu peliet DE
Prospektová nádoba na výrobu peliet EN
Brožúra kontajnerové zariadenie na výrobu peliet RU