Vastavirtajäähdytin GSK.9

Tekniset tiedot:

Jäähdytysteho: noin 500-1000kg/h
Mitat: 900x900x1917mm
Pyörivä venttiili: 0,2 kW
Purkausjärjestelmä: pneumaattinen

Vastavirtajäähdytin GSK.15

Tekniset tiedot:

Jäähdytysteho: noin 3000-5000kg/h
Mitat: 1800x2200x2950mm
Pyörivä venttiili: 0,2 kW
Purkausjärjestelmä: pneumaattinen

Yleinen kuvaus vastavirtajäähdyttimestä


Toteutus:

  1. Jäähdyttimen rakenne 3 mm paksusta peltirakenteesta
  2. Pohjarunko profiiliputkesta kiinteää terästä, hitsattu rakenne
  3. Satularakenteinen pneumaattinen tyhjennysjärjestelmä, joka estää tuotekohtaisen sillan muodostumisen, hyvän ilmavirran ja täydellisen jäämien tyhjennyksen
  4. Läpinäkyvä huoltoaukko helpottaa pääsyä kylmähuoneeseen
  5. 3kpl säädettävät tasoanturit Min, Max ja ylitäyttösuoja
  6. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu solukkopyöräsuula, jossa on kytketty vaihdemoottori 0,75 kW
  7. Säädettävä ilmansäätöläppä manuaalisella säädöllä (vakio), automaattinen säätö lisävarusteena
  8. Poistoilmaliitäntä suorakaiteen muotoisella poikkileikkauksella jäähdyttimen katon sivulla

Vastavirtajäähdyttimen yleinen toimintakuvaus:

Kaikki jäähdyttimemme perustuvat:

1) Pneumaattisesti toimiva purkausjärjestelmä, jossa on asentoanturit purkausohjaukseen
2) Jäähdytystila rakeille tai rakeiden kaltaisille tuotteille, joilla on neliömäinen poikkileikkaus, koko pinnan poistojärjestelmä
3) 3 kpl tasoantureita asennettuna jäähdyttimen oveen
4) Elektroninen lämpötila-anturi 4…20mA lämpötilan valvontaan ilman arviointia (signaalin käsittely suoritetaan paikan päällä)
5) Sprinklerijärjestelmä saatavana lisävarusteena
6) Pyörivä venttiili jäähdyttimen katolla suoraan kytketyllä vaihdemoottorilla

Jousitettu lattiapurkaus toimii koko pinnalla ja estää siten siltojen muodostumisen ja varmistaa jäähdyttimen tasaisen tyhjennyksen.

Satulan rakenne johtaa purkausgeometriaan, jolle on tunnusomaista

  • hyvä ilmavirtaus optimoidulla jäähdytysteholla ja
  • hyvä tiiviys rakeita ja vastaavia tuotteita vastaan, joilla on samanlaiset ominaisuudet

Jäähdyttimen katon sivussa oleva poistoilma-aukko sisältää manuaalisesti säädettävän lukituspulttisäädön ilmamäärän korjaamiseksi.

Tätä poistoilmaliitäntää käytetään paikan päällä toimitettavan jäähdytysilman liittämiseen.

Tätä poistoilmaliitäntää käytetään yleensä yhdessä toisen poistoilmajärjestelmän kanssa, joka koostuu tuulettimesta, syklonista esierottimesta, jossa on pyörivä venttiili, ja tarvittaessa alavirran suodatinjärjestelmästä.

Vastuullinen järjestelmäsuunnittelija on vastuussa oikean järjestelmän suunnittelusta.

Seuraavaa sovelletaan ei-sitovana ohjearvona ilmantarpeelle:

Ilmantarve:
2000m³/h jäähdytysilma ympäristön lämpötilalla< 20°C per tonni kylmätuotteita/tunti, kun tuotteen sisääntulolämpötila on noin 80°C.

Kesä/talvi ympäristöolosuhteista ja tuotteen tulolämpötilasta riippuen voi esiintyä poikkeamia, jotka on otettava huomioon erikseen.

Jäähdytin täytetään ylhäältä pyörivän venttiilin kautta. Kennopyöräsulun olemassaolo on välttämätöntä jäähdytystoiminnalle, koska se yksin voi estää ulkoilman tulon.

Tällä tavalla syötetyt pelletit täyttävät jäähdytystilan, kunnes saavutetaan 2. täyttötason anturi.

Koko täyttöjakson ajan ilmaa vedetään tuotekerroksen paksuuden läpi alhaalta jäähdyttimen poistoaukon kautta ja jäähdytetyt tavarat jäähdytetään ympäristön lämpötilaan.

Jos jäähdytin asennetaan suljettuun tilaan, varmista, että ulkopuolelta tulee riittävästi raitista ilmaa, jotta vältytään alipaineelta rakennuksessa!

Kylmätuotteiden ulostulolämpötila ei saa olla yli 5°C ympäristön lämpötilaa korkeampi, jotta lopputuotteen riittävä stabiilisuus ja lujuus voidaan varmistaa.

Jäähdytettyjen tuotteiden liian korkea ulostulolämpötila voi johtaa epävakauteen ja tuotteen hajoamiseen uudelleen imeytyneen lauhteen vuoksi!

Jäähdytysaika riippuu 1. ja 2. tason anturin välisestä asetetusta etäisyydestä.

Käyttäjä voi vapaasti valita käyttöetäisyyden tietyissä rajoissa.

Suurempi etäisyys tarkoittaa: pidempi viipymäaika = parempi jäähdytystulos

Lyhyempi etäisyys tarkoittaa: lyhyempi viipymäaika = huonompi jäähdytystulos

Kytkentäetäisyys tulee aina valita siten, että yllä kuvatuissa rajoissa saavutetaan riittävä jäähdytystulos riittävällä jäähdytetyn tavaran läpimenoajalla.

Liian suuri kytkentäetäisyys johtaa jäähdyttimen ylitäyttymiseen, liitetyn ilmajärjestelmän järjestelmävastus kasvaa, jäähdytysteho laskee, pumpattavat aggregaatit on pysäytettävä.

Keskimäärin n. 30-50cm kytkentäetäisyys antureiden välillä riittää kunnolliseen jäähdytykseen. Jos täyttö on tarkoituksellisesti suurempi, liitäntäpuhallin on mitoitettava suuremmalla imuteholla.

Läpinäkyvään tarkastusaukkoon on kiinnitetty 3 tasoanturia, jotka on asennettu säätökiskoon.

2. tason anturin toiminta:
Viileämmän tyhjennyksen ”aloitus”.

1. tason anturin toiminta:
”Pysäytä” jäähdyttimen tyhjennys

Kolmannen tason anturin toiminta:
”Ylitäyttösuojaus” jäähdyttimen suojaamiseksi