Chłodnica przeciwprądowa GSK.9

Specyfikacja techniczna:

Wydajność chłodnicza: ok. 500-1000kg/h
Wymiary: 900x900x1917mm
Zawór obrotowy: 0,2kW
System rozładowania: pneumatyczny

Chłodnica przeciwprądowa GSK.15

Specyfikacja techniczna:

Wydajność chłodnicza: ok. 3000-5000kg/h
Wymiary: 1800x2200x2950mm​
Zawór obrotowy: 0,2kW
System rozładowania: pneumatyczny

Ogólny opis chłodnicy przeciwprądowej


Wykonanie:

  1. Konstrukcja chłodnicy wykonana z blachy o grubości 3mm
  2. Rama podstawy wykonana z rury profilowej z litej stali, konstrukcja spawana
  3. Pneumatyczny system opróżniania w konstrukcji siodełka, aby uniknąć mostkowania specyficznego dla produktu, dobrego przepływu powietrza i całkowitego opróżnienia pozostałości
  4. Przezroczysty właz konserwacyjny ułatwiający dostęp do chłodni
  5. 3 szt. regulowanych czujników poziomu Min, Max i ochrona przed przepełnieniem
  6. Komórkowa śluza koła ze stali nierdzewnej z silnikiem przekładniowym sprzężonym 0,75 kW
  7. Regulowana klapa regulacji powietrza z ręczną regulacją (standard), automatyczna regulacja dostępna jako opcja
  8. Przyłącze powietrza wywiewanego o przekroju prostokątnym z boku dachu grzejnika

Ogólny opis funkcjonalny chłodnicy przeciwprądowej:

Wszystkie nasze chłodnice oparte są na:

1) Pneumatyczny system rozładunku z czujnikami położenia do kontroli rozładunku
2) Komora chłodnicza granulatów lub produktów granulatopodobnych o przekroju kwadratowym, pełnopowierzchniowym systemem wyładunku
3) 3 szt. czujników poziomu zamontowanych na drzwiach chłodnicy;
4) Elektroniczny czujnik temperatury 4…20mA do monitorowania temperatury bez oceny (przetwarzanie sygnału odbywa się na miejscu)
5) System zraszania dostępny jako opcja
6) Zawór obrotowy na dachu grzejnika z bezpośrednio sprzężonym motoreduktorem

Sprężynowy odpływ podłogowy działa na całej powierzchni, dzięki czemu zapobiega powstawaniu mostków i zapewnia równomierne opróżnianie chłodnicy.

Konstrukcja siodełka skutkuje geometrią wylotu, która charakteryzuje się

  • dobry przepływ powietrza ze zoptymalizowanym efektem chłodzenia i
  • dobra szczelność na granulaty i podobne produkty o podobnych właściwościach

Otwór wylotowy powietrza z boku dachu chłodnicy zawiera ręcznie regulowaną śrubę blokującą, aby skorygować przepływ powietrza.

Ten króciec wywiewny służy do podłączenia powietrza chłodzącego dostarczanego na miejscu.

To przyłącze powietrza wywiewanego jest zwykle używane w połączeniu z dalszym systemem wywiewu składającym się z wentylatora, cyklonu jako separatora wstępnego z zaworem obrotowym oraz, w razie potrzeby, dołączonego systemu filtrującego.

Odpowiedzialny planista systemu jest odpowiedzialny za prawidłowe zaprojektowanie systemu.

Poniższa wartość ma zastosowanie jako niewiążąca wartość wytyczna dla zapotrzebowania na powietrze:

Zapotrzebowanie na powietrze:
2000m³/h powietrza chłodzącego o temperaturze otoczenia< 20°C na tonę schłodzonego towaru/godzinę przy temperaturze wlotu produktu ok. 80°C.

Odchylenia mogą powstać w zależności od warunków otoczenia w okresie letnim/zimowym oraz temperatury na wlocie produktu i należy je uwzględnić oddzielnie.

Chłodnica napełniana jest od góry przez zawór obrotowy. Obecność śluzy komorowej jest niezbędna do działania chłodzenia, ponieważ samo to może uniemożliwić dopływ powietrza z zewnątrz.

Wprowadzone w ten sposób peletki wypełniają komorę chłodniczą aż do osiągnięcia drugiego czujnika poziomu napełnienia.

Przez cały okres napełniania powietrze otoczenia jest zasysane przez grubość warstwy produktu od dołu przez wylot chłodnicy, a schłodzony towar jest schładzany do temperatury otoczenia.

Jeżeli chłodnica jest zamontowana w pomieszczeniu zamkniętym, należy zapewnić dopływ świeżego powietrza z zewnątrz, aby uniknąć podciśnienia w budynku!

Temperatura na wylocie chłodzonych towarów nie powinna przekraczać temperatury otoczenia o więcej niż 5°C, aby zapewnić wystarczającą stabilność i wytrzymałość produktu końcowego.

Zbyt wysoka temperatura wyjściowa chłodzonych towarów może prowadzić do niestabilności i rozkładu produktu w wyniku ponownego wchłonięcia kondensatu!

Czas chłodzenia zależy od ustawionej odległości między pierwszym i drugim czujnikiem poziomu.

Zasięg działania może być dowolnie wybrany przez operatora w określonych granicach.

Większa odległość oznacza: dłuższy czas przebywania = lepszy efekt chłodzenia

Krótsza odległość oznacza: krótszy czas przebywania = gorszy efekt chłodzenia

Odległość przełączania powinna być zawsze dobierana w taki sposób, aby osiągnąć wystarczający efekt chłodzenia w opisanych powyżej granicach przy wystarczającym czasie przepływu dla chłodzonych towarów.

Zbyt duża odległość przełączania prowadzi do przepełnienia chłodnicy, wzrasta rezystancja układu podłączonego układu powietrznego, spada wydajność chłodnicza, agregaty, które mają być pompowane, muszą zostać zatrzymane.

Średnio odległość przełączania między czujnikami ok. 30-50cm jest wystarczająca do prawidłowego chłodzenia. W przypadku celowo większego napełnienia wentylator przyłączeniowy musi być zwymiarowany na większą moc ssania.

Do przezroczystego otworu inspekcyjnego przymocowane są 3 czujniki poziomu zamontowane na szynie regulacyjnej.

Funkcja czujnika drugiego poziomu:
„Start” wyładowania chłodnicy

Funkcja czujnika 1 poziomu:
„Zatrzymaj” wylot chłodnicy

Funkcja czujnika 3 poziomu:
„Ochrona przed przepełnieniem” w celu ochrony chłodnicy