Kyltorn GSK. 9

Tekniska data:

Kapacitet: ca. 500-1000kg/h
Mått: 900x900x1917mm
Rotorsluss: 0,2 kW
Utmatning: pneumatiskt

Motströms kylare GSK. 15

Tekniska data:

Ko-effekt: cirka 3000-5000kg/h
Mått: 1800x2200x2950mm
Rotorsluss: 0,2 kW
Utmatning: pneumatiskt

Allmän beskrivning av motströms kylare


Utförande:

  1. Radiator konstruktion tillverkad av 3mm tjock Plåtkonstruktion
  2. Underrede av avarming av profilrör i massivt stål, svetsad konstruktion
  3. pneumatiskt urladdningssystem i sadel konstruktion för att undvika produktspecifik bryggbildning, bra luftflöde och fullständig tömning
  4. Transparent underhålls öppning för enkel åtkomst till kylanläggningar
  5. 3st justerbara nivå sensorer min, max och överfyllnadsskydd
  6. Cell hjul lås i rostfrittstål med kopplad växelmotor 0,75 kW
  7. Justerbar luftkontroll lucka med manuell justering (standard), automatisk justering finns som tillval
  8. Frånluftsanslutning med rektangulärt tvärsnitt på sidan av kylartaket

Allmän funktion beskrivning av motströms kylare:

Alla våra kylare är baserade på:

1) urladdningssystem pneumatiskt styrd med positions sensorer för utlopps kontroll
2) kylutrymme för granulat eller granulat liknande produkter med kvadratiskt tvärsnitt, full-yta urladdningssystem
3) 3st nivå sensorer monterade på radiatorluckan
4) elektronisk temperaturgivare 4… 20mA för temperaturövervakning utan utvärdering (signalbehandling utförs av kontroll på plats)
5) sprinkler system finns som tillval
6) roterande lås på kylartaket med direkt kopplad växelmotor

Den svängande golv urladdning fungerar helt på en yta och därmed förhindrar bryggbildning och säkerställer en jämn svalare tömning.

Sadeln konstruktionen resulterar i en urladdning geometri som kännetecknas av

  • bra luft översvämningar med optimerad kyleffekt och
  • god täthet mot granulat och liknande produkter med liknande egenskaper

Frånluftsmunstycket anordnat på sidan av kylartaket innehåller en manuellt justerbar Snap Bolt justering för att korrigera luftvolym flödet.

Denna avgasport används för att ansluta på plats kylluft som ska tillhandahållas.

Vanligt luftar denna evakuera anslutning används i kombination med ett mer ytterligare evakuera luftar systemet som består av, fläkta, Cyclone som pre-avskiljare m. roterande ventil och, om nödvändigt, eventuellt ett nästa filtrerar system.

Den korrekta systemdesignen är ansvarig Anläggningsplanerare.

Den icke-bindande riktlinjen för flyg efterfrågan är:

Efterfrågan på luft:
2000m3/h kylluft med omgivningstemperatur<20 ° c per ton kylda varor/HR vid en inloppstemperatur på ca 80 ° c.

Beroende på omgivningsförhållandena sommar/vinter samt produktens ingångstemperatur kan avvikelser förekomma och måste beaktas separat.

Radiatorfyllningen sker ovanifrån genom cell hjulets lås. Närvaron av en roterande ventil är avgörande för kylning drift, eftersom detta ensamt kan förhindra tillförsel av extern luft.

Pellets sålunda in fylla kylkammaren tills 2: a nivå sensorn är nådd.

Under hela fyllnings perioden dras omgivningsluften underifrån genom tjockleken på produktlagret och kyl materialet kyls ner till omgivningstemperaturen.

Vid installation av en kylare i dörrar, måste man vara noga med att säkerställa tillräcklig frisk lufttillförsel från utsidan för att undvika ett vakuum i byggnaden!

Kyl materialets utloppstemperatur får inte överstiga 5 ° c över omgivningstemperaturen för att säkerställa tillräcklig stabilitet och hållfasthet hos slutprodukten.

För hög utloppstemperatur av kyl materialet kan leda till instabilitet och produkt förfall på grund av åter absorberas kondensat!

Kylnings tiden beror på det inställda avståndet mellan sensorer på 1: a och 2: a nivå.

Kopplings sträckan är fritt valbar av operatören inom fastställda gränser.

Större avstånd betyder: längre uppehållstid = bättre kyl resultat

Kortare avstånd betyder: kortare uppehållstid = sämre kyl resultat

Växling distanserar ska väljas i princip in sådan långt som ett tillräckligt att kyla resultat resulterar inom gränserna som över beskrivas med tillräcklig ledtid av det kylda materiellt.

För mycket växling distanserar blytak till overfyllning av kylaren, system motståndet av det anslutna luftar systemet förhöjningar, kyla kapacitetsminskningarna, enheter som ska förmedlas, ska stoppas.

I genomsnitt räcker ett växlings avstånd mellan sensorerna på ca. 30-50cm för korrekt kylning. Med medvetet högre fyllning måste anslutnings fläkten dimensioneras med en högre sugeffekt.

På den transparenta inspektions öppningen monteras 3st-nivåsensorerna på en justerings skena.

Funktion av nivå 2sensor
”Start” av svalare urladdning

Funktion av den 1: a nivån sensorn
”stopp” av svalare utgång

Funktion av den 3: e fyllnings stan-sensorn
”överfyllnadsskydd” för att skydda kylaren