HYPERTHERM 750-hygienická úprava pelet z biomasy pro bezpečnou recyklaci

Hygienizér Hypertherm 750 je nový produkt, který vám nabízí řešení pro dosažení souladu s nařízením ES 1069/2009 a s nařízením EU 142/2011.
Z tohoto důvodu musí být odvozené produkty ze zpracované kejdy podrobeny tepelnému ošetření nejméně 70 °C po dobu nejméně 60 minut, aby byly spolehlivě bez bakterií.
Hygienizér Hypertherm 750

Technické údaje:

Typ: Hypertherm 750
Propustnost: cca 750 – 900 kg/h pelety
Níže uvedený výboj: Hlemýždi podlaha
Spotřeba energie: 0,75 kW
Výše vyložení: 0,75 kW
Topení: cca 2500 wattů
Teplotní senzory: 2 KS na komoru
Úrovňový senzor: 2 KS na komoru
Revitiony otvory: 1 počítač na komoru

Stáhnout list dimenze. PDF

Výhody

Účinná neutralizace patogenních zárodku (onemocnění způsobujících choroby) dodržováním předpisů ES + EU (>60 min. při 70 °C)

  • Dávková operace povolí 100 dávku zpětné zjistitelnosti
  • Umožní exportovat pelety v celé EU
  • Ideálně kombinovatelný s naším pánovním systémem
  • Nízké provozní náklady v důsledku účinné správy procesů

Zásadě

Pelety se naplní do dvou komor (objem 750 – 900 kg/h). Po krátké zahřívací fázi jsou pelety hygienizovány v dávkovém provozu. Horké pelety přicházející z lisu na pelet se zavádějí do horní komory hygienistu. Když je horní komora naplněna, zcela se vyprázdní do dolní komory. Zatímco horní komora je naplněna pelety, v dolní komoře se provádí definovaná hygienizace.
Nepřetržitý monitoring procesů zajišťuje, že teplota jádra pelet 70 °C je alespoň jedna
hodinu.