Hlavní činnost


společnosti „SCHERER ENGINEERING GmbH“.
je plánování, projektování a výstavba kompletních technologických zařízení, jakož i realizace „Performance Engineering“ pro stávající technologická zařízení za účelem trvalého zlepšování účinnosti a zvyšování současných výkonů.

Vytváříme komplexní celkové koncepty pro váš obchodní projekt i vývoj a návrhy jednotlivých komponentů pro výrobu vysoce kvalitních výrobků.

Jsme vaším technologickým partnerem pro návrh a vývoj, konstrukci a montáž zařízení a jednotlivých komponentů. Technologie výroby směsných krmiv, průmysl materiálů na bázi dřeva,využití biomasy, zušlechťování zbytků z chovů hospodářských zvířat a individuálních řešenípřímo na míru potřebám našich zákazníků.

„SCHERER SYSTÉMY“ a jednotlivé komponenty jsou proto přesně přizpůsobeny přáním našich zákazníků. Jsou prokazatelně ekonomicky efektivní, všestranně spolehlivé a přizpůsobené neustále se měnícím potřebám trhu.

Modulární konstrukce zařízení:

Od malého závodu až po velký průmyslový závod.

Svými koncepty a jasnou, nepřehlednou strukturou „
SCHERER ENGINEERING

GmbH“
zajišťuje vysokou úroveň uživatelské přívětivosti a nejlepší možnou účinnost hotových technologických zařízení.

Naše zařízení se vyznačují vysokou hospodárností efektivní a energeticky úsporné technologie a dlouholetou spolehlivostí.

Naše systémy jsou modulárně navrženy podle přání a požadavků zákazníka, a umožňují tak rychlé přizpůsobení individuálním potřebám.