Osnovna dejavnost


družbe “SCHERER ENGINEERING GmbH”.
je načrtovanje, projektiranje in gradnja celotnih predelovalnih obratov ter izvajanje “Performance Engineering” za obstoječe predelovalne obrate za trajnostno izboljšanje učinkovitosti in povečanje trenutne prepustnosti.

Ustvarjamo celovite koncepte za vaš poslovni projekt ter razvoj in oblikovanje posameznih komponent za proizvodnjo visokokakovostnih izdelkov.

Smo vaš tehnološki partner pri načrtovanju in razvoju, gradnji in montaži naprav in posameznih komponent za tehnologijo mešanih krmil, industrijo lesnih materialov, uporabo biomase, predelavo ostankov iz živinorejskih farm in individualne rešitve, prilagojene neposredno potrebam naših strank.


“STRIŽNI SISTEMI”
in posamezne komponente so zato natančno prilagojene željam naših strank. So dokazano ekonomsko učinkoviti, vsestransko zanesljivi in prilagojeni nenehno spreminjajočim se potrebam trga.

Modularna gradnja obratov:

Od majhnega do velikega industrijskega obrata.

S svojimi koncepti in jasnimi, preglednimi strukturami je “
SCHERER ENGINEERING

GmbH”
zagotavlja visoko raven prijaznosti do uporabnika in najboljšo možno učinkovitost dokončanih procesnih naprav.

Naše obrate odlikujeta visoka stroškovna učinkovitost učinkovite in energetsko varčne procesne tehnologije ter dolgoletna zanesljivost.

Naši sistemi so modularno zasnovani glede na želje in zahteve strank ter tako omogočajo hitro prilagajanje individualnim potrebam.