referentni projekti

Ne zemlja Opis projekta izvedba/a Godina
1 Njemačka Čvrste tvari za reciklažu hrane 390.000 do/a 1993-1996
2 Njemačka Tekuće tvari za recikliranje hrane 690.000 do/a 1996-1999
3 Njemačka peletiranje drva 7.000 tona/god 2001
4 Njemačka peletiranje drva 7.000 do/a 2001
5 Poljska peletiranje drva 3.500 do/a 2001
6 Poljska peletiranje drva 3.500 do/a 2001
7 Poljska peletiranje drva 3.500 do/a 2001
8 Njemačka peletiranje slame 15.000 do/a 2002
9 Poljska peletiranje drva 3.500 do/a 2002
10 Sirija peletiranje hrane 280.000 do/a 2002
11 Meksiko ekstrudati hrane 60.000 do/a 2002
12 Poljska peletiranje hrane 150.000 do/a 2001
13 Rusija peletiranje hrane 300.000 do/a 2001
14 Rusija peletiranje drva 7.000 tona/god 2004
15 Bjelorusija peletiranje hrane 75.000 do/a 2004
16 Njemačka peletiranje drva 20.000 do/a 2004
17 Rusija peletiranje drva 22.000 do/a 2004
18 Bjelorusija peletiranje drva 4000 do/a 2004
19 Njemačka Peletiranje PUR pjene 7.000 do/a 2005
20 Danska peletiranje drva 18.000 do/a 2005
21 Latvija peletiranje drva 22.000 do/a 2005
22 Ujedinjene države peletiranje drva 56.000 do/a 2005
23 Ujedinjene države peletiranje drva 25.000 do/a 2005
24 Ujedinjene države peletiranje drva 30.000 tona/god 2005
25 Češka Republika peletiranje drva 20.000 do/a 2006
26 Latvija peletiranje drva 18.000 do/a 2006
27 Finska peletiranje drva 16.000 do/a 2006
28 Švedska peletiranje drva 3.500 do/a 2006
28 Švedska peletiranje drva 7.000 do/a 2007
30 Norveška peletiranje drva 55.000 do/a 2007
31 Norveška peletiranje drva 55.000 do/a 2007
32 Njemačka peletiranje drva 150.000 do/a 2008
33 Njemačka postrojenje za proizvodnju drvenih peleta 120.000 do/a 2010-2011
34 Rusija postrojenje za proizvodnju drvenih peleta 30.000 do/a 2011
35 Njemačka postrojenje za proizvodnju drvenih peleta 120.000 tona/god 2011
36 Litva peletiranje biomase 15.000 tona/god 2012
37 Ukrajina postrojenje za proizvodnju drvenih peleta 25.000 tona/god 2013
38 Rusija postrojenje za proizvodnju drvenih peleta 25.000 tona/god 2014
39 Portugal postrojenje za proizvodnju drvenih peleta 35.000 tona/god 2015-2017
40 Njemačka peletiranje digestata 15.000 tona/god 2019
41 Njemačka postrojenje za peletiranje stajskog gnoja 7.000 tona/god 2019