SCHERER ENGINEERING načrtuje in gradi obrate za peletiranje zabojnikov za recikliranje biogenih odpadkov, kot so lesni ostanki, ostanki fermentacije, blato iz čistilnih naprav, posušen piščančji gnoj itd.

Modularna zasnova zagotavlja optimalno prilagajanje posameznim kupčevim specifičnim pogojem različnih zmogljivosti sistema.

Spekter zmogljivosti se giblje od 250 kg/h do približno 2000 kg/h!

prednosti:

 1. modularna razširljiva zasnova s konstrukcijo posode
 2. popoln nadzor nad stroški in preglednost z dostavo obratov, pripravljenih za uporabo, na ključ
 3. poenostavljen postopek odobritve, od katerih za nekatere ni potrebna odobritev
 4. Neodvisno od lokacije
 5. poenostavljen leasing
Primer: peletiranje zabojnikov za biogene odpadke

Standardni sistem je v bistvu sestavljen iz naslednjih osnovnih komponent:

1. Vprašanje surovin
2. izpustna tla
3. Užitni polž
4. Mletje
5. Peletiranje

6. Sanitarna obdelava
7. Hlajenje
8. Polnjenje BIG BAG
9. Prenos preko Z transportnega sistema
10. Nadzor rastlin
11. 40` morski kontejner

Sistem peletiranja zabojnikov 1,0-2,0 ton/h

Oris projekta:

Za dostopnost uporabljamo posebno posodo s skupno širino 3000 mm. To je največja širina, ki se lahko prevaža po javnih cestah brez posebnih dovoljenj. Posoda je zasnovana z velikimi krilnimi vrati na sprednji in dolgih straneh za večjo dostopnost za servis, popravilo, delovanje in čiščenje.

Uporaba: Uporaba za peletiranje biomase s premerom peletov 6 mm, 8 mm ali po zahtevah kupca

Sistem deluje izključno s suhim vhodnim materialom z maks. 15 % H2O

Tehnične specifikacije:
Izhod: 1,0-2,0 ton/h (odvisno od materiala)
Skupna priključna moč: 275kW
Vhodna vlaga materiala: 15%
Dimenzije dolžina x širina x višina: približno 13,5 m x 3,0 m x 2,89 m

Povezati mora biti:

 • daljnovodi
 • oskrba s surovinami
 • odstranjevanje peletov

Prednosti tega sistema so:

 • mobilnost
 • večinoma brez odobritve, saj fiksna namestitev ni potrebna
 • hitrejša in enostavnejša montaža in demontaža

Sistem v celoti sestavljen vklj. električni nadzor

dimenzijski list
Brošura kontejnerska peletna naprava DE
Brošura kontejnerska peletna naprava EN
Brošura tovarna za pelete za zabojnike RU