Pravica do odstopa
Potrošnik je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki pretežno niso komercialni ali samozaposleni.

pravica do odstopa
Od te pogodbe imate pravico odstopiti v štirinajstih dneh brez navedbe razloga. Rok za odpoved je štirinajst dni od dneva, ko ste vi ali tretja oseba, ki ste jo navedli, ki ni prevoznik, prevzela blago. Če želite uveljaviti svojo pravico do odstopa od pogodbe, nas morate obvestiti (Scherer Engineering Inh. V. Scherer, Am Huntetal 2., 27793 Wildeshausen, Mail info(at)estada.eu) z jasno izjavo (npr. pismo, poslano po pošti ali e-pošti) o vaši odločitvi, da odstopite od te pogodbe. Za to lahko uporabite priloženi vzorec obrazca za preklic, vendar to ni obvezno. Za izpolnitev roka za odpoved zadostuje, da pošljete sporočilo o uveljavljanju pravice do odpovedi pred iztekom roka za odpoved.

Posledice preklica
Če prekličete to pogodbo, smo vam plačali vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov, ki so posledica dejstva, da ste izbrali drugačno vrsto dostave kot najcenejša standardna dostava, ki jo ponujamo imate), takoj in najkasneje v štirinajstih dneh od dneva, ko smo prejeli obvestilo o vaši odpovedi te pogodbe. Za to vračilo uporabljamo enako plačilno sredstvo, ki ste ga uporabili v prvotni transakciji, razen če je bilo z vami izrecno dogovorjeno kaj drugega; v nobenem primeru vam za to odplačilo ne bodo zaračunali provizije. Vračilo lahko zavrnemo, dokler ne prejmemo vrnjenega blaga ali dokler ne predložite dokazila, da ste blago vrnili, kar nastopi prej. Blago nam morate vrniti ali izročiti takoj, v vsakem primeru pa najkasneje v štirinajstih dneh od dneva, ko ste nas obvestili o odstopu od te pogodbe. Rok je izpolnjen, če blago pošljete nazaj pred potekom štirinajstih dni.
Neposredne stroške vračila blaga nosite sami.
Odgovorni ste samo za kakršno koli zmanjšano vrednost blaga, ki je posledica ravnanja, ki ni potrebno za ugotavljanje narave, lastnosti in delovanja blaga.

Vzorec odstopnega obrazca
(Če želite pogodbo preklicati, izpolnite ta obrazec in ga pošljite nazaj.)
– [Scherer Engineering Inh. V. Scherer, Am Huntetal 2, 27793 Wildeshausen; E-poštni podatki (at)estada.eu]:
– Jaz/mi (*) prekličem pogodbo, ki smo jo sklenili jaz/mi (*) za nakup naslednjega blaga (*)/opravljanje naslednje storitve (*)
– Naročeno (*)/prejeto (*)
– Ime potrošnika(-ov)
– naslov potrošnika(-ov)
– Podpis potrošnika(-ov) (samo če je obvestilo na papirju)
– Datum
—————————————
(*) Izbrišite, če ni ustrezno.

Izključitev ali predčasno prenehanje pravice do odstopa
Pravica do odstopa ne velja za pogodbe
za dobavo blaga, ki ni montažno in za proizvodnjo katerega je odločilna individualna izbira ali odločitev potrošnika ali ki je jasno prilagojeno osebnim potrebam potrošnika;
za dostavo blaga, ki se lahko hitro pokvari ali katerega rok uporabe bi kmalu potekel;
za dobavo alkoholnih pijač, katerih cena je bila dogovorjena ob sklenitvi pogodbe, vendar jih je mogoče dostaviti najkasneje 30 dni po sklenitvi pogodbe in katerih trenutna vrednost je odvisna od nihanj na trgu, na katerih podjetnik nima vpliva;
za dostavo časopisov, periodike ali revij z izjemo naročniških pogodb.
Pri pogodbah pravica do odstopa od pogodbe preneha predčasno
za dostavo zapečatenega blaga, ki zaradi varovanja zdravja ali higiene ni primerno za vračilo, če je bil pečat odstranjen po dostavi;
za dostavo blaga, če je bilo to zaradi svoje narave po dostavi neločljivo pomešano z drugim blagom;
za dostavo zvočnih ali video posnetkov ali računalniške programske opreme v zaprti embalaži, če je bil pečat po dostavi polomljen.

Politika odpovedi za potrošnike pri pogodbi za več blaga, ki ga je potrošnik naročil kot del enega naročila in ki se dostavi ločeno

Pravica do odstopa
Potrošnik je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki pretežno niso komercialni ali samozaposleni.

pravica do odstopa
Od te pogodbe imate pravico odstopiti v štirinajstih dneh brez navedbe razloga. Rok za odpoved je štirinajst dni od dneva, ko ste vi ali tretja oseba, ki ste jo navedli, ki ni prevoznik, prevzela zadnje blago. Če želite uveljaviti svojo pravico do odstopa od pogodbe, nas morate obvestiti (Scherer Engineering Inh. V. Scherer, Am Huntetal 2, 27793 Wildeshausen; E-pošta info(at)estada.eu] z jasno izjavo (npr. pismo, poslano po pošti, faksu ali e-pošti) o vaši odločitvi, da odstopite od te pogodbe. Za to lahko uporabite priloženi vzorec obrazca za preklic, vendar to ni obvezno. Za izpolnitev roka za odpoved zadostuje, da pošljete sporočilo o uveljavljanju pravice do odpovedi pred iztekom roka za odpoved.

Posledice preklica
Če prekličete to pogodbo, smo vam plačali vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov, ki so posledica dejstva, da ste izbrali drugačno vrsto dostave kot najcenejša standardna dostava, ki jo ponujamo imate), takoj in najkasneje v štirinajstih dneh od dneva, ko smo prejeli obvestilo o vaši odpovedi te pogodbe. Za to vračilo uporabljamo enako plačilno sredstvo, ki ste ga uporabili v prvotni transakciji, razen če je bilo z vami izrecno dogovorjeno kaj drugega; v nobenem primeru vam za to odplačilo ne bodo zaračunali provizije. Vračilo lahko zavrnemo, dokler blago ne prejmemo nazaj ali dokler ne predložite dokazila, da ste blago vrnili, kar nastopi prej. Blago nam morate vrniti ali izročiti takoj, v vsakem primeru pa najkasneje v štirinajstih dneh od dneva, ko ste nas obvestili o odstopu od te pogodbe. Rok je izpolnjen, če blago pošljete nazaj pred potekom štirinajstih dni.
Neposredne stroške vračila blaga nosite sami.
Odgovorni ste samo za kakršno koli zmanjšano vrednost blaga, ki je posledica ravnanja, ki ni potrebno za ugotavljanje narave, lastnosti in delovanja blaga.

Vzorec obrazca za preklic
(Če želite pogodbo preklicati, izpolnite ta obrazec in ga pošljite nazaj.)
– [EScherer Engineering Inh. V. Scherer, Am Huntetal 2, 27793 Wildeshausen; E-poštni podatki (at)estada.eu]:
– S tem (*) prekličem pogodbo, ki smo jo sklenili jaz/mi (*) za nakup naslednjega blaga (*)/opravljanje naslednje storitve (*)
– Naročeno (*)/prejeto (*)
– Ime potrošnika(-ov)
– naslov potrošnika(-ov)
– Podpis potrošnika(-ov) (samo če je obvestilo na papirju)
– Datum
—————————————
(*) Izbrišite, če ni ustrezno.

Izključitev ali predčasno prenehanje pravice do odstopa
Pravica do odstopa ne velja za pogodbe

za dobavo blaga, ki ni montažno in za proizvodnjo katerega je odločilna individualna izbira ali odločitev potrošnika ali ki je jasno prilagojeno osebnim potrebam potrošnika;
za dostavo blaga, ki se lahko hitro pokvari ali katerega rok uporabe bi kmalu potekel;
za dobavo alkoholnih pijač, katerih cena je bila dogovorjena ob sklenitvi pogodbe, vendar jih je mogoče dostaviti najkasneje 30 dni po sklenitvi pogodbe in katerih trenutna vrednost je odvisna od nihanj na trgu, na katerih podjetnik nima vpliva;
za dostavo časopisov, periodike ali revij z izjemo naročniških pogodb.
Pri pogodbah pravica do odstopa od pogodbe preneha predčasno
za dostavo zapečatenega blaga, ki zaradi varovanja zdravja ali higiene ni primerno za vračilo, če je bil pečat odstranjen po dostavi;
za dostavo blaga, če je bilo to zaradi svoje narave po dostavi neločljivo pomešano z drugim blagom;
za dostavo zvočnih ali video posnetkov ali računalniške programske opreme v zaprti embalaži, če je bil pečat po dostavi polomljen.

Odpovedna politika za potrošnike pri pogodbi o dobavi blaga v več delnih storitvah ali kosih

Pravica do odstopa
Potrošnik je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki pretežno niso komercialni ali samozaposleni.

pravica do odstopa
Od te pogodbe imate pravico odstopiti v štirinajstih dneh brez navedbe razloga. Rok za odpoved je štirinajst dni od dneva, ko ste vi ali tretja oseba, ki ste jo navedli, ki ni prevoznik, prevzela zadnjo delno pošiljko ali zadnji kos. Če želite uveljaviti svojo pravico do odstopa od pogodbe, nas morate obvestiti (Scherer Engineering Inh. V. Scherer, Am Huntetal 2, 27793 Wildeshausen; po e-pošti info(at)estada.eu) z jasno izjavo (npr. pismo, poslano po pošti, faksu ali e-pošti) o vaši odločitvi, da odstopite od te pogodbe. Za to lahko uporabite priloženi vzorec obrazca za preklic, vendar to ni obvezno. Za izpolnitev roka za odpoved zadostuje, da pošljete sporočilo o uveljavljanju pravice do odpovedi pred iztekom roka za odpoved.

Posledice preklica
Če prekličete to pogodbo, smo vam plačali vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov, ki so posledica dejstva, da ste izbrali drugačno vrsto dostave kot najcenejša standardna dostava, ki jo ponujamo imate), takoj in najkasneje v štirinajstih dneh od dneva, ko smo prejeli obvestilo o vaši odpovedi te pogodbe. Za to vračilo uporabljamo enako plačilno sredstvo, ki ste ga uporabili v prvotni transakciji, razen če je bilo z vami izrecno dogovorjeno kaj drugega; v nobenem primeru vam za to odplačilo ne bodo zaračunali provizije. Vračilo lahko zavrnemo, dokler blago ne prejmemo nazaj ali dokler ne predložite dokazila, da ste blago vrnili, kar nastopi prej. Blago nam morate vrniti ali izročiti takoj, v vsakem primeru pa najkasneje v štirinajstih dneh od dneva, ko ste nas obvestili o odstopu od te pogodbe. Rok je izpolnjen, če blago pošljete nazaj pred potekom štirinajstih dni.
Neposredne stroške vračila blaga nosite sami.
Odgovorni ste samo za kakršno koli zmanjšano vrednost blaga, ki je posledica ravnanja, ki ni potrebno za ugotavljanje narave, lastnosti in delovanja blaga.

Vzorec odstopnega obrazca
(Če želite pogodbo preklicati, izpolnite ta obrazec in ga pošljite nazaj.)
– [Scherer Engineering Inh. V. Scherer, Am Huntetal 2, 27793 Wildeshausen; E-poštni podatki (at)estada.eu]:
– Jaz/mi (*) prekličem pogodbo, ki smo jo sklenili jaz/mi (*) za nakup naslednjega blaga (*)/opravljanje naslednje storitve (*)
– Naročeno (*)/prejeto (*)
– Ime potrošnika(-ov)
– naslov potrošnika(-ov)
– Podpis potrošnika(-ov) (samo če je obvestilo na papirju)
– Datum
—————————————
(*) Izbrišite, če ni ustrezno.

Izključitev ali predčasno prenehanje pravice do odstopa
Pravica do odstopa ne velja za pogodbe

za dobavo blaga, ki ni montažno in za proizvodnjo katerega je odločilna individualna izbira ali odločitev potrošnika ali ki je jasno prilagojeno osebnim potrebam potrošnika;
za dostavo blaga, ki se lahko hitro pokvari ali katerega rok uporabe bi kmalu potekel;
za dobavo alkoholnih pijač, katerih cena je bila dogovorjena ob sklenitvi pogodbe, vendar jih je mogoče dostaviti najkasneje 30 dni po sklenitvi pogodbe in katerih trenutna vrednost je odvisna od nihanj na trgu, na katerih podjetnik nima vpliva;
za dostavo časopisov, periodike ali revij z izjemo naročniških pogodb.
Pri pogodbah pravica do odstopa od pogodbe preneha predčasno
za dostavo zapečatenega blaga, ki zaradi varovanja zdravja ali higiene ni primerno za vračilo, če je bil pečat odstranjen po dostavi;
za dostavo blaga, če je bilo to zaradi svoje narave po dostavi neločljivo pomešano z drugim blagom;
za dostavo zvočnih ali video posnetkov ali računalniške programske opreme v zaprti embalaži, če je bil pečat po dostavi polomljen;

Odpovedna politika za potrošnike pri pogodbi za redno dostavo blaga v določenem časovnem obdobju

Pravica do odstopa
Potrošnik je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki pretežno niso komercialni ali samozaposleni.

pravica do odstopa
Od te pogodbe imate pravico odstopiti v štirinajstih dneh brez navedbe razloga. Rok za odpoved je štirinajst dni od dneva, ko ste vi ali tretja oseba, ki ste jo imenovali, ki ni prevoznik, prevzela prvo blago. Če želite uveljaviti svojo pravico do odstopa od pogodbe, nas morate obvestiti (Scherer Engineering Inh. V. Scherer, Am Huntetal 2, 27793 Wildeshausen; po e-pošti info(at)estada.eu) z jasno izjavo (npr. pismo, poslano po pošti, faksu ali e-pošti) o vaši odločitvi, da odstopite od te pogodbe. Za to lahko uporabite priloženi vzorec obrazca za preklic, vendar to ni obvezno. Za izpolnitev roka za odpoved zadostuje, da pošljete sporočilo o uveljavljanju pravice do odpovedi pred iztekom roka za odpoved.

Posledice preklica
Če prekličete to pogodbo, smo vam plačali vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov, ki so posledica dejstva, da ste izbrali drugačno vrsto dostave kot najcenejša standardna dostava, ki jo ponujamo imate), takoj in najkasneje v štirinajstih dneh od dneva, ko smo prejeli obvestilo o vaši odpovedi te pogodbe. Za to vračilo uporabljamo enako plačilno sredstvo, ki ste ga uporabili v prvotni transakciji, razen če je bilo z vami izrecno dogovorjeno kaj drugega; v nobenem primeru vam za to odplačilo ne bodo zaračunali provizije. Vračilo lahko zavrnemo, dokler blago ne prejmemo nazaj ali dokler ne predložite dokazila, da ste blago vrnili, kar nastopi prej. Blago nam morate vrniti ali izročiti takoj, v vsakem primeru pa najkasneje v štirinajstih dneh od dneva, ko ste nas obvestili o odstopu od te pogodbe. Rok je izpolnjen, če blago pošljete nazaj pred potekom štirinajstih dni.
Neposredne stroške vračila blaga nosite sami.
Odgovorni ste samo za kakršno koli zmanjšano vrednost blaga, ki je posledica ravnanja, ki ni potrebno za ugotavljanje narave, lastnosti in delovanja blaga.

Vzorec obrazca za preklic
(Če želite pogodbo preklicati, izpolnite ta obrazec in ga pošljite nazaj.)
– Za Scherer Engineering Inc. V. Scherer, Am Huntetal 2, 27793 Wildeshausen; E-poštni podatki (na)estada.eu:
– Jaz/mi (*) prekličem pogodbo, ki smo jo sklenili jaz/mi (*) za nakup naslednjega blaga (*)/opravljanje naslednje storitve (*)
– Naročeno (*)/prejeto (*)
– Ime potrošnika(-ov)
– naslov potrošnika(-ov)
– Podpis potrošnika(-ov) (samo če je obvestilo na papirju)
– Datum
—————————————
(*) Izbrišite, če ni ustrezno

Izključitev ali predčasno prenehanje pravice do odstopa
Pravica do odstopa ne velja za pogodbe

za dobavo blaga, ki ni montažno in za proizvodnjo katerega je odločilna individualna izbira ali odločitev potrošnika ali ki je jasno prilagojeno osebnim potrebam potrošnika;
za dostavo blaga, ki se lahko hitro pokvari ali katerega rok uporabe bi kmalu potekel;
za dobavo alkoholnih pijač, katerih cena je bila dogovorjena ob sklenitvi pogodbe, vendar jih je mogoče dostaviti najkasneje 30 dni po sklenitvi pogodbe in katerih trenutna vrednost je odvisna od nihanj na trgu, na katerih podjetnik nima vpliva;
za dostavo časopisov, periodike ali revij z izjemo naročniških pogodb.
Pri pogodbah pravica do odstopa od pogodbe preneha predčasno
za dostavo zapečatenega blaga, ki zaradi varovanja zdravja ali higiene ni primerno za vračilo, če je bil pečat odstranjen po dostavi;
za dostavo blaga, če je bilo to zaradi svoje narave po dostavi neločljivo pomešano z drugim blagom;
za dostavo zvočnih ali video posnetkov ali računalniške programske opreme v zaprti embalaži, če je bil pečat po dostavi polomljen.

Politika preklica pogodbe za dostavo digitalne vsebine, ki ni dostavljena na fizičnem nosilcu podatkov
Pravica do odstopa
Potrošnik je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki pretežno niso komercialni ali samozaposleni.

pravica do odstopa
Od te pogodbe imate pravico odstopiti v štirinajstih dneh brez navedbe razloga. Odpovedni rok je štirinajst dni od dneva sklenitve pogodbe. Če želite uveljaviti svojo pravico do odstopa od pogodbe, nas morate obvestiti (Scherer Engineering Inh. V. Scherer, Am Huntetal 2, 27793 Wildeshausen; po e-pošti info(at)estada.eu) z jasno izjavo (npr. pismo, poslano po pošti, faksu ali e-pošti) o vaši odločitvi, da odstopite od te pogodbe. Za to lahko uporabite priloženi vzorec obrazca za preklic, vendar to ni obvezno. Za izpolnitev roka za odpoved zadostuje, da pošljete sporočilo o uveljavljanju pravice do odpovedi pred iztekom roka za odpoved.

Posledice preklica
Če prekličete to pogodbo, smo vam plačali vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov, ki so posledica dejstva, da ste izbrali drugačno vrsto dostave kot najcenejša standardna dostava, ki jo ponujamo imate), takoj in najkasneje v štirinajstih dneh od dneva, ko smo prejeli obvestilo o vaši odpovedi te pogodbe. Za to vračilo uporabljamo enako plačilno sredstvo, ki ste ga uporabili v prvotni transakciji, razen če je bilo z vami izrecno dogovorjeno kaj drugega; v nobenem primeru vam za to odplačilo ne bodo zaračunali provizije.

Vzorec obrazca za preklic
(Če želite pogodbo preklicati, izpolnite ta obrazec in ga pošljite nazaj.)
– Za Scherer Engineering Inc. V. Scherer, Am Huntetal 2, 27793 Wildeshausen; E-mail info(at)estad.eu:
– Jaz/mi (*) prekličem pogodbo, ki smo jo sklenili jaz/mi (*) za nakup naslednjega blaga (*)/opravljanje naslednje storitve (*)
– Naročeno (*)/prejeto (*)
– Ime potrošnika(-ov)
– naslov potrošnika(-ov)
– Podpis potrošnika(-ov) (samo če je obvestilo na papirju)
– Datum
—————————————
(*) Izbrišite, če ni ustrezno.

Izključitev ali predčasno prenehanje pravice do odstopa
Pravica do odstopa ne velja za pogodbe o dobavi digitalnih vsebin, ki niso montažne in pri izdelavi katerih je odločilna individualna izbira ali odločitev potrošnika oziroma je jasno prilagojena osebnim potrebam potrošnika.
Pravica do preklica preneha predčasno, če smo pogodbo začeli izvajati šele potem, ko ste dali svoje izrecno soglasje in hkrati potrdili, da ste seznanjeni, da boste izgubili pravico do preklica, ko bomo začeli izpolnjevati pogodbo. Poudarjamo, da lahko sklenitev pogodbe postavimo v odvisnost od prej omenjenega soglasja in potrditve.