Pravo na povlačenje
Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao u svrhe koje uglavnom nisu komercijalne niti samostalne djelatnosti.

pravo na povlačenje
Imate pravo odustati od ovog ugovora u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga. Rok za otkazivanje je četrnaest dana od dana kada ste vi ili treća osoba koju ste imenovali, a koja nije prijevoznik, preuzeli robu. Kako biste iskoristili svoje pravo na povlačenje, morate nas obavijestiti (Scherer Engineering Inh. V. Scherer, Am Huntetal 2., 27793 Wildeshausen, Mail info(at)estada.eu) putem jasne izjave (npr. pismo poslano poštom ili e-poštom) o vašoj odluci da odustanete od ovog ugovora. Za to možete koristiti priloženi uzorak obrasca za opoziv, ali to nije obvezno. Da biste ispunili rok za otkazivanje, dovoljno je da pošaljete obavijest o ostvarivanju prava na otkaz prije isteka roka za otkazivanje.

Posljedice opoziva
Ako poništite ovaj ugovor, platili smo vam sve uplate koje smo primili od vas, uključujući troškove dostave (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz činjenice da ste odabrali drugu vrstu dostave od najjeftinije standardne dostave koju nudimo imati), odmah, a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada smo primili obavijest o vašem raskidu ovog ugovora. Za ovu otplatu koristimo isto sredstvo plaćanja koje ste koristili u izvornoj transakciji, osim ako nešto drugo nije izričito dogovoreno s vama; ni pod kojim okolnostima vam neće biti naplaćene naknade za ovu otplatu. Možemo odbiti povrat dok ne primimo robu nazad ili dok ne dostavite dokaz da ste vratili robu, ovisno o tome što je ranije. Robu nam morate vratiti ili predati odmah, a u svakom slučaju najkasnije četrnaest dana od dana kada ste nas obavijestili o raskidu ovog ugovora. Rok je ispoštovan ako robu vratite prije isteka roka od četrnaest dana.
Vi snosite izravne troškove povrata robe.
Odgovorni ste samo za bilo kakvu umanjenu vrijednost robe koja je posljedica rukovanja osim onoga što je potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja robe.

Uzorak obrasca za povlačenje
(Ako želite raskinuti ugovor, ispunite ovaj obrazac i pošaljite ga natrag.)
– Za [Scherer Engineering Inh. V. Scherer, Am Huntetal 2, 27793 Wildeshausen; E-mail info(at)estada.eu]:
– Ja/mi (*) ovime opozivam ugovor koji smo zaključili ja/mi (*) za kupnju sljedeće robe (*)/ pružanje sljedeće usluge (*)
– Naručeno (*)/primljeno (*)
– Ime potrošača
– Adresa potrošača(a)
– Potpis potrošača(a) (samo ako je obavijest na papiru)
– Datum
—————————————
(*) Izbrisati gdje nije primjenjivo.

Isključenje ili prijevremeni prestanak prava na povlačenje
Pravo odustajanja ne odnosi se na ugovore
za isporuku robe koja nije montažna i za čiju je proizvodnju odlučujući pojedinačni odabir ili opredjeljenje potrošača ili koja je jasno prilagođena osobnim potrebama potrošača;
za isporuku robe koja se može brzo pokvariti ili čiji bi rok upotrebe uskoro bio prekoračen;
za isporuku alkoholnih pića čija je cijena ugovorena pri sklapanju ugovora, a koja se mogu isporučiti najkasnije 30 dana od sklapanja ugovora, a čija trenutna vrijednost ovisi o kretanjima na tržištu na kojima se poduzetnik nema utjecaja;
za isporuku novina, periodičnih publikacija ili časopisa s izuzetkom ugovora o pretplati.
Pravo na odustajanje prerano prestaje za ugovore
za isporuku zapečaćene robe koja zbog zdravstvene zaštite ili higijene nije prikladna za povrat ako je nakon isporuke skinut pečat;
za isporuku robe ako je ona zbog svoje prirode neodvojivo pomiješana s drugom robom nakon isporuke;
za isporuku zvučnih ili video zapisa ili računalnog softvera u zapečaćenom pakiranju ako je pečat slomljen nakon isporuke.

Politika otkazivanja za potrošače za ugovor za više roba koje je potrošač naručio kao dio jedne narudžbe i koje se isporučuju zasebno

Pravo na povlačenje
Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao u svrhe koje uglavnom nisu komercijalne niti samostalne djelatnosti.

pravo na povlačenje
Imate pravo odustati od ovog ugovora u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga. Rok za otkazivanje je četrnaest dana od dana kada ste vi ili treća osoba koju ste imenovali, a koja nije prijevoznik, preuzeli zadnju robu. Kako biste iskoristili svoje pravo na povlačenje, morate nas obavijestiti (Scherer Engineering Inh. V. Scherer, Am Huntetal 2, 27793 Wildeshausen; E-mail info(at)estada.eu] putem jasne izjave (npr. pismo poslano poštom, faksom ili e-poštom) o vašoj odluci da odustanete od ovog ugovora. Za to možete koristiti priloženi uzorak obrasca za opoziv, ali to nije obvezno. Da biste ispunili rok za otkazivanje, dovoljno je da prije isteka roka za otkazivanje pošaljete obavijest o ostvarivanju prava na otkaz.

Posljedice opoziva
Ako poništite ovaj ugovor, platili smo vam sve uplate koje smo primili od vas, uključujući troškove dostave (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz činjenice da ste odabrali drugu vrstu dostave od najjeftinije standardne dostave koju nudimo imati), odmah, a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada smo primili obavijest o vašem raskidu ovog ugovora. Za ovu otplatu koristimo isto sredstvo plaćanja koje ste koristili u izvornoj transakciji, osim ako nešto drugo nije izričito dogovoreno s vama; ni pod kojim okolnostima vam neće biti naplaćene naknade za ovu otplatu. Možemo odbiti povrat dok ne primimo robu nazad ili dok ne dostavite dokaz da ste vratili robu, ovisno o tome što je ranije. Robu nam morate vratiti ili predati odmah, a u svakom slučaju najkasnije četrnaest dana od dana kada ste nas obavijestili o raskidu ovog ugovora. Rok je ispoštovan ako robu vratite prije isteka roka od četrnaest dana.
Vi snosite izravne troškove povrata robe.
Odgovorni ste samo za bilo kakvu umanjenu vrijednost robe koja je posljedica rukovanja osim onoga što je potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja robe.

Uzorak obrasca za povlačenje
(Ako želite raskinuti ugovor, ispunite ovaj obrazac i pošaljite ga natrag.)
– Za [EScherer Engineering Inh. V. Scherer, Am Huntetal 2, 27793 Wildeshausen; E-mail info(at)estada.eu]:
– Ja/mi (*) ovime opozivam ugovor koji smo zaključili ja/mi (*) za kupnju sljedeće robe (*)/ pružanje sljedeće usluge (*)
– Naručeno (*)/primljeno (*)
– Ime potrošača
– Adresa potrošača(a)
– Potpis potrošača(a) (samo ako je obavijest na papiru)
– Datum
—————————————
(*) Izbrisati gdje nije primjenjivo.

Isključenje ili prijevremeni prestanak prava na povlačenje
Pravo odustajanja ne odnosi se na ugovore

za isporuku robe koja nije montažna i za čiju je proizvodnju odlučujući pojedinačni odabir ili opredjeljenje potrošača ili koja je jasno prilagođena osobnim potrebama potrošača;
za isporuku robe koja se može brzo pokvariti ili čiji bi rok upotrebe uskoro bio prekoračen;
za isporuku alkoholnih pića čija je cijena ugovorena pri sklapanju ugovora, a koja se mogu isporučiti najkasnije 30 dana od sklapanja ugovora, a čija trenutna vrijednost ovisi o kretanjima na tržištu na kojima se poduzetnik nema utjecaja;
za isporuku novina, periodičnih publikacija ili časopisa s izuzetkom ugovora o pretplati.
Pravo na odustajanje prerano prestaje za ugovore
za isporuku zapečaćene robe koja zbog zdravstvene zaštite ili higijene nije prikladna za povrat ako je nakon isporuke skinut pečat;
za isporuku robe ako je ona zbog svoje prirode neodvojivo pomiješana s drugom robom nakon isporuke;
za isporuku zvučnih ili video zapisa ili računalnog softvera u zapečaćenom pakiranju ako je pečat slomljen nakon isporuke.

Otkazna politika za potrošače za ugovor o isporuci robe u više djelomičnih usluga ili komada

Pravo na povlačenje
Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao u svrhe koje uglavnom nisu komercijalne niti samostalne djelatnosti.

pravo na povlačenje
Imate pravo odustati od ovog ugovora u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga. Rok za otkazivanje je četrnaest dana od dana kada ste vi ili treća osoba koju ste naveli, a koja nije prijevoznik preuzeli u posjed posljednju djelomičnu pošiljku ili zadnji komad. Kako biste iskoristili svoje pravo na povlačenje, morate nas obavijestiti (Scherer Engineering Inh. V. Scherer, Am Huntetal 2, 27793 Wildeshausen; e-mail info(at)estada.eu) putem jasne izjave (npr. pismo poslano poštom, faksom ili e-poštom) o vašoj odluci da odustanete od ovog ugovora. Za to možete koristiti priloženi uzorak obrasca za opoziv, ali to nije obvezno. Da biste ispunili rok za otkazivanje, dovoljno je da prije isteka roka za otkazivanje pošaljete obavijest o ostvarivanju prava na otkaz.

Posljedice opoziva
Ako poništite ovaj ugovor, platili smo vam sve uplate koje smo primili od vas, uključujući troškove dostave (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz činjenice da ste odabrali drugu vrstu dostave od najjeftinije standardne dostave koju nudimo imati), odmah, a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada smo primili obavijest o vašem raskidu ovog ugovora. Za ovu otplatu koristimo isto sredstvo plaćanja koje ste koristili u izvornoj transakciji, osim ako nešto drugo nije izričito dogovoreno s vama; ni pod kojim okolnostima vam neće biti naplaćene naknade za ovu otplatu. Možemo odbiti povrat dok ne primimo robu nazad ili dok ne dostavite dokaz da ste vratili robu, ovisno o tome što je ranije. Robu nam morate vratiti ili predati odmah, a u svakom slučaju najkasnije četrnaest dana od dana kada ste nas obavijestili o raskidu ovog ugovora. Rok je ispoštovan ako robu vratite prije isteka roka od četrnaest dana.
Vi snosite izravne troškove povrata robe.
Odgovorni ste samo za bilo kakvu umanjenu vrijednost robe koja je posljedica rukovanja osim onoga što je potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja robe.

Uzorak obrasca za otkazivanje
(Ako želite raskinuti ugovor, ispunite ovaj obrazac i pošaljite ga natrag.)
– Za [Scherer Engineering Inh. V. Scherer, Am Huntetal 2, 27793 Wildeshausen; E-mail info(at)estada.eu]:
– Ja/mi (*) ovime opozivam ugovor koji smo zaključili ja/mi (*) za kupnju sljedeće robe (*)/ pružanje sljedeće usluge (*)
– Naručeno (*)/primljeno (*)
– Ime potrošača
– Adresa potrošača(a)
– Potpis potrošača(a) (samo ako je obavijest na papiru)
– Datum
—————————————
(*) Izbrisati gdje nije primjenjivo.

Isključenje ili prijevremeni prestanak prava na povlačenje
Pravo odustajanja ne odnosi se na ugovore

za isporuku robe koja nije montažna i za čiju je proizvodnju odlučujući pojedinačni odabir ili opredjeljenje potrošača ili koja je jasno prilagođena osobnim potrebama potrošača;
za isporuku robe koja se može brzo pokvariti ili čiji bi rok upotrebe uskoro bio prekoračen;
za isporuku alkoholnih pića čija je cijena ugovorena pri sklapanju ugovora, a koja se mogu isporučiti najkasnije 30 dana od sklapanja ugovora, a čija trenutna vrijednost ovisi o kretanjima na tržištu na kojima se poduzetnik nema utjecaja;
za isporuku novina, periodičnih publikacija ili časopisa s izuzetkom ugovora o pretplati.
Pravo na odustajanje prerano prestaje za ugovore
za isporuku zapečaćene robe koja zbog zdravstvene zaštite ili higijene nije prikladna za povrat ako je nakon isporuke skinut pečat;
za isporuku robe ako je ona zbog svoje prirode neodvojivo pomiješana s drugom robom nakon isporuke;
za isporuku zvučnih ili video zapisa ili računalnog softvera u zapečaćenom pakiranju ako je pečat slomljen nakon isporuke;

Politika otkazivanja za potrošače za ugovor o redovnoj isporuci robe u određenom vremenskom razdoblju

Pravo na povlačenje
Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao u svrhe koje uglavnom nisu komercijalne niti samostalne djelatnosti.

pravo na povlačenje
Imate pravo odustati od ovog ugovora u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga. Rok za otkazivanje je četrnaest dana od dana kada ste vi ili treća osoba koju ste imenovali, a koja nije prijevoznik, preuzeli prvu robu. Kako biste iskoristili svoje pravo na povlačenje, morate nas obavijestiti (Scherer Engineering Inh. V. Scherer, Am Huntetal 2, 27793 Wildeshausen; e-mail info(at)estada.eu) putem jasne izjave (npr. pismo poslano poštom, faksom ili e-poštom) o vašoj odluci da odustanete od ovog ugovora. Za to možete koristiti priloženi uzorak obrasca za opoziv, ali to nije obvezno. Da biste ispunili rok za otkazivanje, dovoljno je da prije isteka roka za otkazivanje pošaljete obavijest o ostvarivanju prava na otkaz.

Posljedice opoziva
Ako poništite ovaj ugovor, platili smo vam sve uplate koje smo primili od vas, uključujući troškove dostave (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz činjenice da ste odabrali drugu vrstu dostave od najjeftinije standardne dostave koju nudimo imati), odmah, a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada smo primili obavijest o vašem raskidu ovog ugovora. Za ovu otplatu koristimo isto sredstvo plaćanja koje ste koristili u izvornoj transakciji, osim ako nešto drugo nije izričito dogovoreno s vama; ni pod kojim okolnostima vam neće biti naplaćene naknade za ovu otplatu. Možemo odbiti povrat dok ne primimo robu nazad ili dok ne dostavite dokaz da ste vratili robu, ovisno o tome što je ranije. Robu nam morate vratiti ili predati odmah, a u svakom slučaju najkasnije četrnaest dana od dana kada ste nas obavijestili o raskidu ovog ugovora. Rok je ispoštovan ako robu vratite prije isteka roka od četrnaest dana.
Vi snosite izravne troškove povrata robe.
Odgovorni ste samo za bilo kakvu smanjenu vrijednost robe koja je posljedica rukovanja osim onoga što je potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja robe.

Uzorak obrasca za povlačenje
(Ako želite raskinuti ugovor, ispunite ovaj obrazac i pošaljite ga natrag.)
– Za Scherer Engineering Inc. V. Scherer, Am Huntetal 2, 27793 Wildeshausen; E-mail info(at)estada.eu:
– Ja/mi (*) ovime opozivam ugovor koji smo zaključili ja/mi (*) za kupnju sljedeće robe (*)/ pružanje sljedeće usluge (*)
– Naručeno (*)/primljeno (*)
– Ime potrošača
– Adresa potrošača(a)
– Potpis potrošača(a) (samo ako je obavijest na papiru)
– Datum
—————————————
(*) Izbrisati gdje nije primjenjivo

Isključenje ili prijevremeni prestanak prava na povlačenje
Pravo odustajanja ne odnosi se na ugovore

za isporuku robe koja nije montažna i za čiju je proizvodnju odlučujući pojedinačni odabir ili opredjeljenje potrošača ili koja je jasno prilagođena osobnim potrebama potrošača;
za isporuku robe koja se može brzo pokvariti ili čiji bi rok upotrebe uskoro bio prekoračen;
za isporuku alkoholnih pića čija je cijena ugovorena pri sklapanju ugovora, a koja se mogu isporučiti najkasnije 30 dana od sklapanja ugovora, a čija trenutna vrijednost ovisi o kretanjima na tržištu na kojima se poduzetnik nema utjecaja;
za isporuku novina, periodičnih publikacija ili časopisa s izuzetkom ugovora o pretplati.
Pravo na odustajanje prerano prestaje za ugovore
za isporuku zapečaćene robe koja zbog zdravstvene zaštite ili higijene nije prikladna za povrat ako je nakon isporuke skinut pečat;
za isporuku robe ako je ona zbog svoje prirode neodvojivo pomiješana s drugom robom nakon isporuke;
za isporuku zvučnih ili video zapisa ili računalnog softvera u zapečaćenom pakiranju ako je pečat slomljen nakon isporuke.

Politika otkazivanja ugovora o isporuci digitalnog sadržaja koji se ne isporučuje na fizičkom nosaču podataka
Pravo na povlačenje
Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao u svrhe koje uglavnom nisu komercijalne niti samostalne djelatnosti.

pravo na povlačenje
Imate pravo odustati od ovog ugovora u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga. Otkazni rok je četrnaest dana od dana sklapanja ugovora. Kako biste iskoristili svoje pravo na povlačenje, morate nas obavijestiti (Scherer Engineering Inh. V. Scherer, Am Huntetal 2, 27793 Wildeshausen; e-mail info(at)estada.eu) putem jasne izjave (npr. pismo poslano poštom, faksom ili e-poštom) o vašoj odluci da odustanete od ovog ugovora. Za to možete koristiti priloženi uzorak obrasca za opoziv, ali to nije obvezno. Da biste ispunili rok za otkazivanje, dovoljno je da prije isteka roka za otkazivanje pošaljete obavijest o ostvarivanju prava na otkaz.

Posljedice opoziva
Ako poništite ovaj ugovor, platili smo vam sve uplate koje smo primili od vas, uključujući troškove dostave (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz činjenice da ste odabrali drugu vrstu dostave od najjeftinije standardne dostave koju nudimo imati), odmah, a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada smo primili obavijest o vašem raskidu ovog ugovora. Za ovu otplatu koristimo isto sredstvo plaćanja koje ste koristili u izvornoj transakciji, osim ako nešto drugo nije izričito dogovoreno s vama; ni pod kojim okolnostima vam neće biti naplaćene naknade za ovu otplatu.

Uzorak obrasca za otkazivanje
(Ako želite raskinuti ugovor, ispunite ovaj obrazac i pošaljite ga natrag.)
– Za Scherer Engineering Inc. V. Scherer, Am Huntetal 2, 27793 Wildeshausen; E-mail info(at)estada.eu:
– Ja/mi (*) ovime opozivam ugovor koji smo zaključili ja/mi (*) za kupnju sljedeće robe (*)/ pružanje sljedeće usluge (*)
– Naručeno (*)/primljeno (*)
– Ime potrošača
– Adresa potrošača(a)
– Potpis potrošača(a) (samo ako je obavijest na papiru)
– Datum
—————————————
(*) Izbrisati gdje nije primjenjivo.

Isključenje ili prijevremeni prestanak prava na povlačenje
Pravo na odustanak ne odnosi se na ugovore o isporuci digitalnog sadržaja koji nije montažni i za čiju je proizvodnju odlučujući individualni odabir ili opredjeljenje potrošača ili koji je jasno prilagođen osobnim potrebama potrošača.
Pravo na opoziv prerano prestaje ako smo započeli s izvršavanjem ugovora tek nakon što ste dali svoju izričitu suglasnost i ujedno potvrdili da ste svjesni da ćete izgubiti pravo na opoziv kada počnemo ispunjavati ugovor. Napominjemo da sklapanje ugovora možemo učiniti ovisnim o navedenoj suglasnosti i potvrdi.