Дървесни продукти и технологии 2022 от 30.08.2022 г. до 02.09.2022 г.

Търговското изложение и място за срещи „Дървесни продукти и технологии“ обхваща почти всички аспекти на дървесината и нейното използване – от горското стопанство, дърводобива, производството, производството на мебели и износа до строителството с дърво, научните изследвания и създаването на нови материали.

Кликнете тук, за да посетите уебсайта!